Aktualności


Witamy na naszej stronie!

 

26.04.2018   Akademia z okazji rocznicy uchwalenia

                            Konstytucji 3 Maja

Jak co roku z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Uroczystość w wykonaniu uczniów klasy VI i V była oddaniem hołdu twórcom konstytucji oraz przypomnieniem faktów historycznych z tym związanych.

 

więcej zdjęć

 

18.04.2018   Konkurs "Jestem Bezpieczny"

We wtorek reprezentacja naszej szkoły w składzie: K. Kusznieruk kl. VI, Gabriel Besaraba, J. Żuk wzięła udział w eliminacjach na szczeblu gminnym w konkursie " Jestem Bezpieczny".  

21.03.2018          PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

więcej zdjęć 

8.03.2018

1.03.2018            

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym informuje
o rozpoczęciu rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz naboru do klasy I na rok szkolny 2018/2019 

według następującego harmonogramu:

  • Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej  druk
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego  druk
  • Zgłoszenie dziecka do klasy I  druk
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I  druk


Data
Etap rekrutacji/czynność rodzica
od
do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1 marca
6 marca
godz. 15.00
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
6 marca
godz. 8.00
20 marca
godz. 15.00
Rejestracja wniosków o przyjęcie.

6 marca
godz. 8.00


20 marca
godz. 15.00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA
a)    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole, w której wybrano oddziały integracyjne.
b)   Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole.
20 kwietnia
godz. 15.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
20 kwietnia
godz. 8.00
27 kwietnia
do godz. 15.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.


7 maja
godz. 15.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza
od 7 maja
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

13 czerwca
godz. 15.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

13 czerwca
godz. 8.00

18 czerwca
godz. 15.00

Rejestracja wniosków o przyjęcie.

13 czerwca
godz. 8.00

19 czerwca
godz. 15.00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA
1.       Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole, w której wybrano oddziały integracyjne.
2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole.

22 czerwca
godz. 15.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
22 czerwca
godz. 8.00

28 czerwca
godz. 15.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

29 czerwca
godz. 15.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 29 czerwca
Procedura odwoławcza.

31 sierpnia
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

25.01.2018                BAL U PANI ZIMY

 

więcej zdjęć


23.01.2018          DZIEŃ BABCI I DZIADKA

więcej zdjęć

 

19.12.2017                 JASEŁKA

 

więcej zdjęć

  

27.10.2017              Ślubowanie Klasa I

25.10.2017                Turniej Szachowy 

16.10.2017


W poniedziałek obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Chcąc promować naukę udzielania pierwszej pomocy tego dnia 88 uczniów klas 0 - VII naszej szkoły uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej organizowanej przez WOŚP. Resuscytacja prowadzona była nieustannie przez trzydzieści minut na czterech stanowiskach. Uczniowie podeszli do tego zadania bardzo starannie i z wielkim zaangażowaniem. Jesteśmy pewni, że teraz w przypadku nagłego zatrzymania krążenia nasi uczniowie będą w stanie rozpocząć resuscytację, która w sytuacji zagrożenia znaczenie zwiększa szansę przeżycia poszkodowanego.


12.10.2017 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

14.09.2017

W celu zwrócenia uwagi uczniom na niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym zachowaniem na drodze w czwartek w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantami.9.2017     

Narodowe Czytanie " Wesele" S. Wyspiańskiego

 


2.10.2017

  Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.
Termin
Główne zagadnienia
1.
12.09.2017 (wtorek) godz. 16.00
Wybór Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018
Informacje dyrektora szkoły dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018
2.
09.11.2017 (czwartek) godz. 16.00
Wystąpienie pedagoga szkolnego – prelekcja
Wystąpienie pielęgniarki szkolnej – informacje dotyczące zdrowia i higieny dziecka
Informacje wychowawców o bieżących postępach uczniów w nauce i zachowaniu
3.
24.01.2018 (środa) godz. 16.00
Wystąpienie dyrektora szkoły – podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018; przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018
4.
24.04.2018 (wtorek) godz. 16.00
Informacje wychowawców o bieżących postępach uczniów w nauce i zachowaniu
5.
20.06.2018 (środa) godz. 16.00
Wystąpienie dyrektora szkoły – podsumowanie roku szkolnego 2017/2018, przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018
 

2.10.2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym, zachowując procedurę opisaną w § 5 ust.1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalił w roku szkolnym 2017/2018 następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:


02.11.2017r. (czwartek)

03.11.2017r. (piątek)

dzień, w którym odbędzie się Zabawa choinkowa

30.04.2018r. (poniedziałek)

02.05.2018r. (środa)

04.05.2018r. (piątek)

01.06.2018r. (piątek)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/1018
 w Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym:

04.09.2017


8.00           Msza Święta w kaplicy w Ciciborze Dużym

9.00           Powitanie uczniów, rodziców, nauczycieli,
                  pracowników szkoły przez dyrektora SP Cicibór Duży               
9.15           Spotkanie uczniów i rodziców z wychowawcami klas


                                                                                                                     Powrót – wyjazd z Cicibora ok. 10.30WYPRAWKA DO ZERÓWKI 2017/2018